Browse Articles

Original Article

Nilay D. Solanki, Kirti Vadi, Sandip Patel

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 12-20 (2nd June, 2021)

Original Article

Nilay D. Solanki, Kirti Vadi, Sandip Patel

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 12-20 (2nd June, 2021)

Original Article

Prabhat Ranjan, Kumar Sarvottam, Umashree Yadav

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 21-27 (2nd June, 2021)

Original Article

Prabhat Ranjan, Kumar Sarvottam, Umashree Yadav

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 21-27 (2nd June, 2021)

Original Article

Prashanthkumar Goudappala, C. V. Yogaraje Gowda, R. T. Kashinath

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 28-34 (2nd June, 2021)

Original Article

Prashanthkumar Goudappala, C. V. Yogaraje Gowda, R. T. Kashinath

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 28-34 (2nd June, 2021)

Original Article

Nazli Khajehnasiri, Morteza Kosari-Nasab, Farzam Sheikhzadeh Hesari, Leila Asadollahi

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 45-50 (2nd June, 2021)

Original Article

Nazli Khajehnasiri, Morteza Kosari-Nasab, Farzam Sheikhzadeh Hesari, Leila Asadollahi

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 45-50 (2nd June, 2021)

Original Article

Hanjabam Barun Sharma, Arani Das, Prashant Tayade, Kishore K. Deepak

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 46-50 (25th January, 2021)

Original Article

Hanjabam Barun Sharma, Arani Das, Prashant Tayade, Kishore K. Deepak

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 46-50 (25th January, 2021)

Original Article

Sabita Yograj, Rajiv Kumar Gupta, Anjali Nadir Bhat, Dinesh Kumar Badyal, Arushi Arora, Arun Arora

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 51-58 (25th January, 2021)

Original Article

Sabita Yograj, Rajiv Kumar Gupta, Anjali Nadir Bhat, Dinesh Kumar Badyal, Arushi Arora, Arun Arora

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 51-58 (25th January, 2021)

Indian Journal of Physiology and Pharmacology
Original Article

Naveen Kotur, M. R. Anitha, Nanda Sappandi, Niranjan Murthy, Shilpashree Madhava Kunjathur, Sharath Burugina Nagaraja, Kishore Kumar Deepak

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 59-61 (25th January, 2021)

Original Article
Indian Journal of Physiology and Pharmacology

Naveen Kotur, M. R. Anitha, Nanda Sappandi, Niranjan Murthy, Shilpashree Madhava Kunjathur, Sharath Burugina Nagaraja, Kishore Kumar Deepak

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 59-61 (25th January, 2021)

Indian Journal of Physiology and Pharmacology
Original Article

Y. Dhanalakshmi, Jothi Marie Feula, Gopal Krushna Pal

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 69-73 (10th August, 2021)

Original Article
Indian Journal of Physiology and Pharmacology

Y. Dhanalakshmi, Jothi Marie Feula, Gopal Krushna Pal

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 69-73 (10th August, 2021)

Indian Journal of Physiology and Pharmacology
Original Article

Kanavi Roopa Shekharappa, C. N. Tejaswi, Savita S. Patil, B. M. Lakshmikanth

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 70-75 (25th January, 2021)

Original Article
Indian Journal of Physiology and Pharmacology

Kanavi Roopa Shekharappa, C. N. Tejaswi, Savita S. Patil, B. M. Lakshmikanth

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 70-75 (25th January, 2021)

Original Article

Pooja Gori, Alkesh Patel, Nilay Solanki, Umang Shah, Veena Patel, Sandip Patel

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 74-85 (10th August, 2021)

Original Article

Pooja Gori, Alkesh Patel, Nilay Solanki, Umang Shah, Veena Patel, Sandip Patel

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 74-85 (10th August, 2021)

Indian Journal of Physiology and Pharmacology
Original Article

Poonam Joshi, Merin Thomas, Gopichandran Lakshmanan, Rakesh Garg, Sanjeev Lalwani, Arti Vij, Ahamadulla Shariff

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 76-81 (25th January, 2021)

Original Article
Indian Journal of Physiology and Pharmacology

Poonam Joshi, Merin Thomas, Gopichandran Lakshmanan, Rakesh Garg, Sanjeev Lalwani, Arti Vij, Ahamadulla Shariff

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 76-81 (25th January, 2021)

Original Article

Vishwajeet Shankhwar, Dilbag Singh, K. K. Deepak

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 86-93 (10th August, 2021)

Original Article

Vishwajeet Shankhwar, Dilbag Singh, K. K. Deepak

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 86-93 (10th August, 2021)

Original Article

Adeola Oluwakemi Olowofolahan, Shalom Essieoghene Tobih, Olufunso Olabode Olorunsogo

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 94-102 (10th August, 2021)

Original Article

Adeola Oluwakemi Olowofolahan, Shalom Essieoghene Tobih, Olufunso Olabode Olorunsogo

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 94-102 (10th August, 2021)

Original Article

Sudhashekhar Kumar, Priyanka Bhagat, Shashikant C. U. Patne, Ratna Pandey

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 103-108 (10th August, 2021)

Original Article

Sudhashekhar Kumar, Priyanka Bhagat, Shashikant C. U. Patne, Ratna Pandey

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 103-108 (10th August, 2021)

Indian Journal of Physiology and Pharmacology
Original Article

Suchanda Sahu, Medha Menon, Joseph John

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 109-114 (10th August, 2021)

Original Article
Indian Journal of Physiology and Pharmacology

Suchanda Sahu, Medha Menon, Joseph John

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 109-114 (10th August, 2021)

Indian Journal of Physiology and Pharmacology
Original Article

Kumar Sarvottam, Prabhat Ranjan, Umashree Yadav

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 109-117 (31st July, 2020)

Original Article
Indian Journal of Physiology and Pharmacology

Kumar Sarvottam, Prabhat Ranjan, Umashree Yadav

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 109-117 (31st July, 2020)

Indian Journal of Physiology and Pharmacology
Original Article

C. N. Veena, Rashmitha Vinayak Kamath, M. Prashanth Kumar

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 115-118 (10th August, 2021)

Original Article
Indian Journal of Physiology and Pharmacology

C. N. Veena, Rashmitha Vinayak Kamath, M. Prashanth Kumar

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 115-118 (10th August, 2021)

Indian Journal of Physiology and Pharmacology
Original Article

Abhinav Dixit, Yogendra Raj Singh, Prasenjit Mitra, Praveen Sharma

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 118-122 (31st July, 2020)

Original Article
Indian Journal of Physiology and Pharmacology

Abhinav Dixit, Yogendra Raj Singh, Prasenjit Mitra, Praveen Sharma

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 118-122 (31st July, 2020)

Original Article

Jada Naga Lakshmi, A. Narendra Babu, Rama Rao Nadendla

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 123-128 (31st July, 2020)

Original Article

Jada Naga Lakshmi, A. Narendra Babu, Rama Rao Nadendla

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 123-128 (31st July, 2020)

Original Article

Manisha Kar, Madhuri Panigrahi, Sushil Chandra Mahapatra

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 129-136 (31st July, 2020)

Original Article

Manisha Kar, Madhuri Panigrahi, Sushil Chandra Mahapatra

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 129-136 (31st July, 2020)

Indian Journal of Physiology and Pharmacology
Original Article

Twinkle Kerwani, Sandhya Gupta, Venkatarao Epari, Jyotiranjan Sahoo

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 137-141 (31st July, 2020)

Original Article
Indian Journal of Physiology and Pharmacology

Twinkle Kerwani, Sandhya Gupta, Venkatarao Epari, Jyotiranjan Sahoo

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 137-141 (31st July, 2020)

Original Article

Sanjeev K. Singh, Maloy B. Mandal

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 174-180 (12th January, 2020)

Original Article

Sanjeev K. Singh, Maloy B. Mandal

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 174-180 (12th January, 2020)

Original Article

Upasana Kachroo, Praghalathan Kanthakumar

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 181-187 (12th January, 2020)

Original Article

Upasana Kachroo, Praghalathan Kanthakumar

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 181-187 (12th January, 2020)

Original Article

Kakarla Ramakrishna, Krishnamoorthy Srinivasan, Shyam Sunder Sharma

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 188-194 (12th January, 2020)

Original Article

Kakarla Ramakrishna, Krishnamoorthy Srinivasan, Shyam Sunder Sharma

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 188-194 (12th January, 2020)

Original Article

Neha Rai, Hanjabam Barun Sharma, Renu Kumari, Jyotsna Kailashiya

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 195-200 (12th January, 2020)

Original Article

Neha Rai, Hanjabam Barun Sharma, Renu Kumari, Jyotsna Kailashiya

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 195-200 (12th January, 2020)

Original Article

Vineeta Chadha, Surendra S. Shivalkar, Nagsen Ramraje

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 201-206 (12th January, 2020)

Original Article

Vineeta Chadha, Surendra S. Shivalkar, Nagsen Ramraje

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 201-206 (12th January, 2020)

Indian Journal of Physiology and Pharmacology
Original Article

Sangita Pal, Biswajit Chaki, Amit Bandyopadhyay

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 207-214 (12th January, 2020)

Original Article
Indian Journal of Physiology and Pharmacology

Sangita Pal, Biswajit Chaki, Amit Bandyopadhyay

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 207-214 (12th January, 2020)

Indian Journal of Physiology and Pharmacology
Original Article

Mitali Sharma, Shrilaxmi Bagali, Satish G. Patil

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 215-220 (12th January, 2020)

Original Article
Indian Journal of Physiology and Pharmacology

Mitali Sharma, Shrilaxmi Bagali, Satish G. Patil

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 215-220 (12th January, 2020)

Original Article

Yogesh Saxena, Rani Gupta, Aarti Kotwal, Archana Ojha

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 221-228 (12th January, 2020)

Original Article

Yogesh Saxena, Rani Gupta, Aarti Kotwal, Archana Ojha

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 221-228 (12th January, 2020)

Original Article

Ankita Metkari, Leena Phadke

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 229-235 (12th January, 2020)

Original Article

Ankita Metkari, Leena Phadke

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 229-235 (12th January, 2020)

Original Article

Sukhmani Kaur, Shivangi Chandel, Shivani Chandel

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 236-241 (12th January, 2020)

Original Article

Sukhmani Kaur, Shivangi Chandel, Shivani Chandel

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 236-241 (12th January, 2020)

Original Article

Debajyoti Bhattacharya, Prerona Biswas, Somnath Gangopadhyay, Mausumi Sikdar Bhakta

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 258-264 (27th February, 2020)

Original Article

Debajyoti Bhattacharya, Prerona Biswas, Somnath Gangopadhyay, Mausumi Sikdar Bhakta

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 258-264 (27th February, 2020)

Original Article

Rutuja Challawar, Aparna Menon, Manisha Kar, Sushil Chandra Mahapatra

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 272-278 (27th February, 2020)

Original Article

Rutuja Challawar, Aparna Menon, Manisha Kar, Sushil Chandra Mahapatra

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 272-278 (27th February, 2020)

Original Article

Anuj Kumar, Rupak Kumar Singh, Varad Vilas Apte, Amey Kolekar

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 286-291 (27th February, 2020)

Original Article

Anuj Kumar, Rupak Kumar Singh, Varad Vilas Apte, Amey Kolekar

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 286-291 (27th February, 2020)

Original Article

Shefali Singhal, Gaurav Jain, Prachi Arya, Virandra Verma, Ajit Singh Rajput

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 293-297 (27th February, 2020)

Original Article

Shefali Singhal, Gaurav Jain, Prachi Arya, Virandra Verma, Ajit Singh Rajput

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 293-297 (27th February, 2020)

Original Article

Sanghamitra Pattnaik, Supriya Gupta, Upma Saxena, Monika Matlani, Raj Kapoor

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 303-308 (27th February, 2020)

Original Article

Sanghamitra Pattnaik, Supriya Gupta, Upma Saxena, Monika Matlani, Raj Kapoor

Indian J Physiol Pharmacol 64 () 303-308 (27th February, 2020)